Gezinszorg

Regio: Beringen, Ham, Tessenderlo, Leopoldsburg

Onze dienst is erkend door de Vlaamse overheid en staat garant voor een professionele zorgverlening. Onze medewerkers worden maximaal ondersteund worden door het team maatschappelijk werk en voortdurend bijgeschoold in de meest uiteenlopende facetten van de hulpverlening.

Doelgroep:

 • Bejaarden

 • Zieken

 • Personen met een beperking

 • Gezinnen met specifieke ondersteuningsnoden

Wat kan u verwachten van een verzorgende/zorgkundige?

  • Persoonsverzorging:

   • Zorg voor hygiëne en comfort

   • Hulp bij verplaatsingen binnen- en buitenshuis

   • Hulp bij bewegingsoefeningen

   • Baby- en kinderverzorging

  • Hulp in het huishouden:

   • Maaltijdbereiding

   • Gewone onderhoud van de woning

   • Boodschappen

   • Was en strijk

   • Klein verstelwerk

  • Psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding:

   • Bieden van gezelschap / een luisterend oor zijn

   • Stimuleren van sociale contacten,

   • Signaleren van zorgnoden

   • zoeken naar een zinvolle tijdsbesteding

   • opvang en begeleiding van kinderen

   • hulp bij administratie

Kostprijs?

De bijdrage die u per uur betaalt is afhankelijk van het netto gezinsinkomen en de gezinssituatie. De tarieven zijn wettelijk vastgelegd door de Vlaamse overheid. De prijs wordt door onze maatschappelijk werkers berekend tijdens een huisbezoek.

Op basis van dat huisbezoek bepaalt de medewerker samen met u en uw naasten welke hulp en hoeveel hulp u juist nodig heeft. De duur en intensiteit van de hulp is uiteraard afhankelijk van uw wensen en noden. Ook ’s avonds, ’s nachts en tijdens het weekend kan u gebruik maken van ons zorgaanbod. Het huisbezoek wordt elk jaar herhaald, zodat de hulpverlening mee evolueert naarmate u meer of minder hulp nodig heeft.

Verschillende mutualiteiten en hospitalisatieverzekeringen komen tussen in de kostprijs voor gezinszorg. Informeer hier zeker naar!

Als u vragen heeft kan u bellen op 011 42 45 35 of een mail sturen naar gezinszorg@deeerstelijn.be

heeft u een vraag?

Aarzel dan niet en contacteer ons.

Maak een vrijblijvende afspraak